Fabrikanten

Producten voor particulieren

iDeal logo

Facebook

De Arbo-wet en de Web Milieubeheer eist dat u blusapparatuur onderhoud volgens NEN2559.
Bovendien eisen ook de meeste verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten periodiek onderhoud volgens deze norm. In deze "nieuwe" NEN 2559 worden onderhoudsprocedures en de werkzaamheden gedetailleerd weergegeven. Onderstaand worden de stappen globaal weergegeven.

Jaarslijks onderhoud door een REOB-gediplomeerde controleur.
Vijf jaarlijks uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat en schuimblussers.
Revisie na tien jaar, de blusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd. De slang, pistolen en patroon moeten worden afgeperst en geijkt.
Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud wederom plaats. 
 Na twintig jaar moeten blussers worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.


De NEN 2559 norm schrijft voor dat het onderhoud uitgevoerd moet worden door een bevoegd persoon. In Nederland is dat de REOB gediplomeerde onderhoudsmonteur kleine blusmiddelen in dienst bij een REOB gecertificeerd onderhoudsbedrijf.