Fabrikanten

Producten voor particulieren

iDeal logo

Facebook

NEN 4001

Projectering draagbare en verrijdbare blustoestellen

In de projecteringsnorm NEN 4001:2006 staan eenduidige richtlijnen voor het bepalen van het aantal, het type en de locaties van blusmiddelen. Sinds deze norm, is er een einde gekomen aan de vele tegenstrijdige adviezen die instanties, ieder vanuit hun eigen oogpunt, vaak afgaven.

Als gecertificeerd bedrijf toets Acron Bakker Zuid uw (brand)veiligheid aan de NEN 4001 en adviseert u hierin. Desgewenst kan onze projecteringsdeskundige een volledige projectering volgens de NEN 4001 voor u verzorgen.

Belangrijke aandachtspunten van de NEN 4001 zijn:

Gebouwen worden ingedeeld in zones op basis van activiteiten, brandrisico en toegankelijkheid.
Per zone wordt een adequate basisbeveiliging bepaald.
Daarnaast wordt bij specifieke brandrisico's (serverruimte, lascabine, elektrische schakelkast, opslag brandbare stoffen, etc.) aanvullende beveiliging aangebracht.
Blustoestellen met CO2 worden voortaan als aanvullende beveiliging of bij kleine B-klasse brandrisico's ingezet.
De locaties van blusmiddelen worden duidelijk gemarkeerd door pictogrammen.

 

NEN 2559

Onderhoud van draagbare blustoestellen

De Nederlandse norm NEN 2559:2001 geeft algemene voorschriften voor controle door de gebruiker van blustoestellen en voor het onderhoud en revisie van blustoestellen, uitgevoerd door degene die het onderhoud verricht.

Regelmatige controle door de gebruiker
De eigenaar/gebruiker dient alle draagbare toestellen regelmatig te inspecteren op zichtbare kenmerken zoals aanwezigheid, toegankelijkheid, gebruiksklaar, onbeschadigd, juiste gebruiksaanwijzing, etc. 
 Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon*
Het draagbare blustoestel dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een deskundig persoon. Een draagbaar blustoestel dient duidelijk gemarkeerd te worden met een pictogram. 
 Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud door een deskundig persoon*
In het 5e en 15e jaar na de productiedatum dient het blustoestel onderworpen te worden aan een meer uitgebreide controle. Ook worden waarnodig de vullingen vernieuwd. 
 

Revisie na 10 jaar door een deskundig persoon
In het 10e jaar na de productiedatum dient het blustoestel volledig gedemonteerd, geledigd en opnieuw gevuld. Cilinders van CO2 blussers en patronen worden op druk beproefd, de rompen van andere typen blustoestellen worden - indien nodig - beproefd op druk. Slang en pistool moeten eveneens beproefd worden. Zonodig worden onderdelen vervangen. 
 

* In Nederland is dit een vaktechnisch geschoolde monteur, werkzaam bij een REOB gecertificeerd bedrijf.
 

NEN-EN 671-3

Onderhoud van brandslanghaspels

De Europese norm NEN-EN 671-3 geeft aanbevelingen voor de inspectie en het onderhoud van brandslanghaspels, waardoor de werking van het product in overeenstemming blijft met het doel waarvoor ze zijn geproduceerd, geleverd of geïnstalleerd; dat wil zeggen, bedoeld als eerste interventiemiddel bij het blussen van een brand totdat er krachtiger blusacties door de brandweer worden ingezet.
Periodieke inspecties door de gebruiker
De gebruiker behoort regelmatig te controleren of de brandslanghaspel zich in een goede staat bevindt.
 


Registratie van de brandslanghaspels
Om te kunnen controleren of de brandslanghaspels voldoen aan de productspecificaties en installatievoorschriften van de producent, behoort de gebruiker over de documenten beschikken, waaruit de precieze locatie van de brandslanghaspels kan worden afgeleid en waarmee inzage wordt verkregen in de technische gegevens over de blusvoorzieningen. 

 


Jaarlijkse inspectie en onderhoud
De belangrijkse elementen in deze onderhoudsnorm zijn: 
 
Een jaarlijkse controle door een deskundig persoon*.  

 
Het om de 5 jaar beproeven van de slangen op de maximale werkdruk (10-12 bar),
afhankelijk van de productienorm.
 
Het duidelijk markeren van de haspel met een pictogram.

 

Het vaststellen dat de doorstroom en statische druk in de waterleiding stabiel en
voldoende is om een juiste werking van de brandslanghaspel als blusmiddel te
kunnen garanderen.

* In Nederland is dit een vaktechnisch geschoolde monteur, werkzaam bij een REOB gecertificeerd bedrijf.